Dagsutflukt til Jondal og Ullensvang

På den andre siden av fjorden ligger Folgefonna Nasjonalpark. Her kan du kombinere isbre-besøket med flere historiske møter.

TURBESKRIVELSE

Turen går først gjennom Norheimsund til Vikøy og til ferjeleiet i Tørvikbygd.

Kryssingen over fjorden tar ca. 25 min. I Jondal følger du veien forbi kirken, og videre oppover dalen. Der veien deler seg mot Brattabø tar du til høyre og starter oppstigningen mot Folgefonna. Veien er litt bratt og svingete, og du ender like ved Folgefonna Sommarskisenter på 1100 meter over havet. Her kan du leie skiutstyr og ta skitrekket opp til 1300 m.o.h. Ofte vil det være snøbrettkjørere her som er på treningsleir.

Du kan også kontakte Folgefonna Breførarlag og bli med på en guidet tur på isbreen. Alt utstyret, som for eksempel brodder, hjelm, tau og isøks sørger Breførerlaget for. Barn må være over 12 år for å kunne delta.

Hvis du vil gå breen på egen hånd etter 31. juli, anbefaler vi at du tar kontakt med kjentfolk på forhånd slik at de kan orientere deg om steder der du eventuelt ikke bør gå.

Sørfjorden i perspektivPå vei opp til FolgefonnaFolgefonna SommarskisenterBrevandring

Tilbake i Jondal kan du ta innom på Jondal Gjestetun for proviant og forfriskninger før turen går videre langs fjorden.

Turen på sørsiden av Hardangerfjorden er overraskende forskjellig frå nordsiden. Hovedårsaken er at geologien er så annerledes. Her finner du harde steinslag som gneiss, skifer og granitt, noe som radikalt påvirker vegetasjonen. Den er sparsom og flere steder dominert av lyng og småvoksen furu som biter seg fast i bergsprekkene. Når du kommer til Hereiane er det nesten ikke jord heller, kun glattskurte berg i store områder. Dette står i sterk kontrast til den grøderike nordsiden. Der har vi den nedbrytbare fyllitten som gir en svært næringsrik jord, og dype innskjæringer i landskapet som for eksempel i Tokagjelet og Fyksesundet. I neste omgang får dette følger også for næringslivet, som på sørsiden var preget av skipsfart og fiske, mens jordbruket var viktigere på nordsiden.

Veien langs sørsiden er smal og går gjennom tun og bygder. Slik får du et nært inntrykk av livsvilkårene til de som bor her. I tilknytning til turistveien er det oppført et noe uvanlig toaletthus ved rasteplassen på Hereiane.

I Herand bør du ta et stopp nede i den fine båthavna. Her er det turistinformasjon, dagligvarehandel og en fint tilrettelagt rasteplass. Like ovenfor finnes Herands gamle oppgangssag som ble tatt i bruk på 1600-tallet da skottene kom så langt inn i fjorden som til Herand for å finne trevirke for båtbyggingen sin. I en hule i Herand er det også funnet rester av et bosted fra steinalderen. Ellers er Herand havnet på listen over de best bevarte kulturlandskapene i Europa.

Veien videre fra Herand stiger en del oppover mot baksiden av fjelltoppen Samlanuten. Her finner du avkjøringen til Hardanger Kulturgalleri. Dette er et fint og interessant sted med restaurerte hus, kunstutstillinger, arrangement og lettere servering. Utsikten vestover langs Hardangerfjorden er også spesielt flott fra dette stedet.

Sparsom vegetasjon og smale veierRasteplassen på HereianeBåthavna i HerandOppgangssaga i HerandHardanger KulturgalleriFruktdyrking langs SørfjordenHardanger FolkemuseumAgatunetUtne Hotell

Innenfor Samlen endrer geologien seg igjen, og fruktdyrkingen blir stadig viktigere. Du passerer bygdene Vines og Hesthamar, gjennom et lite skogsområde og kommer så til Utne. Utne er en flott bygd med rik arkitektur som er godt vedlikeholdt. Her ligger også Norges eldste hotell og vårt regionale Folkemuseum som vi avgjort anbefaler et besøk på. I det tilhørende friluftsmuseumet er det 40 gamle bygninger og de verdifulle samlingene av tekstiler, innbo og felemakerverkstedet ligger skjermet i det brannsikrede hovedbygget. Her er det også åpnet ny kafé.

Det neste er et besøk i Agatunet. Dette tunet er unikt fordi det har kjente røtter direkte tilbake til sen vikingtid på 1100-talet. Denne typen store klyngetun er svært sjeldne og verdifulle som kilde til å forstå en fortid som i all hovedsak gikk tapt grunnet den langvarige virkningen av Svartedøden i Norge. For å skjerme tunet er hovedveien lagt i en tunnel bakenfor, og et nøyaktig restaurerings- og vedlikeholdsprogram har blitt utført gjennom mange år. Det er derfor med stolthet vi anbefaler dette besøket. Normalt kan du få guidet omvisning, og i sommerhalvåret pleier det også å være kunstutstillinger der. For tilbaketuren må du returnere til Utne. Her kan du eventuelt ta deg en kopp kaffe på terrassen av det ærverdige gamle Utne Hotel mens du venter på ferja som skal bringe deg til Kvanndal og hjem igjen.